Blog

Si Doc E, Ang SP at Aking Pagtuturo

Friday, September 02, 2011 05:56 AM    Views : 2912by:Greatideas

 

Nasa ikalawang taon ako bilang estudyante ng Sikolohiya sa Unibersidad ng Pilipinas nang makilala ko si Dr. Virgilio Enriquez, ang kinikilalang ama ng Sikolohiyang Pilipino. Madalas siyang pumunta sa tambayan ng aming organisasyon (ang Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino o Buklod " Isip) noon para makipagkwentuhan at makipagtalastasan ng mga nabubuo niyang kaisipan. Madali siyang makausap, hindi mapanghusga, kaya kahit na mga bagito pa kami sa larangan ng sikolohiya, ay nagka- kumpiyansa kaming makipagtalakayan sa kanya. Naging napakahalaga ng mga kaisipang nabuo mula sa mga impormal na usapang ito sa aming henerasyon ng mga mag-aaral. Isa sa mga butil ng karunugan na mula kayDoc E na naging matingkad sa akin ay ang malinaw na pagkiling niya sa pagsusulong ng sikolohiya na malayaat mapagpalaya- ang pangunahing kaisipan na nagpaigting sa pagbubuo ng Sikolohiyang Pilipino. Ang pagtingin na ito ay lalo pang pinayaman ng pagkilala sa panlipunang pananagutan naming mga iskolar ng bayan, na pinatingkad ng estado panglipunan ng mga panahon na iyon. Pagkatapos ng pag-aaral sa kolehiyo ay nagturo ako sa Departamento ng Sikolohiya ng Unibersidad ng Pilipinas. Ang pagiging bahagi ko ng isang pambansang pamantasanay nangangahulugan ng maigting na pananagutan sa sambayanan. Ito ay sa kadahilanang ang nagpupunyagi na matustusan ang gampanin at pangangailangan ng pampublikong pamantasan ay ang mamamayan. Sa Pilipinas na kung saan nakakarami ay nasa kalagitnaan at mababang antas pang- ekonomiko sa lipunan, isang hamon sa sinumang gurong tulad ko ang gawing makahulugan ang nilalaman at proseso ng pag-aaral ng sikolohiya sa mga estudyante. Ito’y upang maging kasangkapan ang kanilang natututunan sa pagtugon sa mga hamong kinahaharap nila sa lipunang kanilang ginagalawan. Kaalinsabay din nito ang pananagutan na lumikha ng mga panibagong kaalaman at kaparaanan na magsusulong ng pag- unlad ng buhay ng nakakarami sa lipunang Pilipino.

by Maria Theresa D. Ujano-Batangan, Ph.D.

Source: http://greatideas.ph/si-doc-e-ang-sp-at-aking-pagtuturo-maria-theresa-d-ujano-batangan-ph-d#more-111

 

S & T Trivia

" In the 1970s, immunologist Eduardo A. Padlan, together with Dr. D. R. Davies, used x-ray crystallography to study the antibody, which was helpful in diagnosing cancer cells and in understanding the immune system as a whole. Ned Teves, a Filipino anesthesiologist, invented the endotracheal tube cardiac monitor. "

Online Resources
© copyright 2012 www.science.ph. All rights reserved.

Login