News

MAKABAGONG TEKNOLOHIYA, PRODUKTO ITATAMPOK SA ALAMINOS

Tuesday, September 11, 2018 12:00 AM    Views : 219by:Florde Liza Alida

Itinakda na ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya (DOST) dito sa rehiyon uno ang selebrasyon ng Linggo ng Agham at Teknolohiya o Regional Science and Technology Week sa ika-18 hanggang ika-21 ng Setyembre, kung saan tampok ang iba't ibang produkto, proyekto at makabagong kaalaman sa agham at teknolohiya.

Ang nasabing selebrasyon ay taun-taong isinasagawa ng kagawaran bilang isang paraan ng pagbibigay kahalagahan ng agham at teknolohiya sa pag-unlad ng bansa, at maisapubliko ang mga teknolohiya at inobasyon na makakatulong para matugunan ang ilang mga suliranin sa lipunan.

Kabilang sa mga aktibidades na nakalinya sa apat na araw na selebrasyon ay ang pagpapakita ng mga makabagong produkto ng mga State Universities and Colleges gaya ng Pangasinan State University (PSU) at Philippine Science High School (PSHS). Magpapakita din ng mga teknolohiya ang mga DOST-Research and Development Institutes at councils gaya ng Forest Products Research and Development Institute (FPRDI), Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development (PCAARRD), Advanced Science and Technology Institute (ASTI), Metals Industry Research and Development Center (MIRDC), at iba pang mananaliksik na ahensya ng DOST.

Inanyayahan din ng DOST ang ilang benepisyaryo ng Small Enterprises Technology Upgrading Program (SETUP) mula sa apat na lalawigan ng rehiyon sa technology-bazaar para maibahagi ang kanilang mga produkto sa madla. Maliban sa mga ito, inaasahan din ang mga seminar at training, technology forum, press conference, libreng kalibrasyon ng timbangan sa mga palingke, libreng pagkuha ng Blood Pressure (BP) at health assessment sa pamamagitan ng teknolohiyang RxBox, science quiz bee, at iba pa.

Mula sa tema ngayong taon na "Science for the People: Innovation for collective prosperity", muling inaanyayahan ng DOST ang lahat na makisali sa naturang selebrasyon, na gaganapin sa Don Leopoldo Sison Convention Center sa Lungsod ng Alaminos, Pangasinan.

Source: http://region1.dost.gov.ph/20-featured-articles/262-makabagong-teknolohiya-produkto-itatampok-sa-alaminos

S & T Trivia

"

If USA has a Fourth of July, the Philippines should also have a First of July. It was on the First of July that the Science Act of 1901 also known as the Philippine Commission Act No. 156 which authorized the founding and operation of a Bureau of Government Laboratories. Dr. Paul Casper Freer was recruited as the Superintendent of the new Bureau.

"

Online Resources
© copyright 2012 www.science.ph. All rights reserved.

Login