News

MAKABAGONG TEKNOLOHIYA, PRODUKTO, TAMPOK SA ALAMINOS

Wednesday, October 24, 2018 12:00 AM    Views : 130by:Florde Liza L. Alida
alt
 

Itinakda na ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya (DOST) dito sa rehiyon uno ang selebrasyon ng Linggo ng Agham at Teknolohiya o Regional Science and Technology Week noong ika-18 hanggang ika-21 ng Setyembre na may temang, "Science for the People: Innovation for collective prosperity", kung saan tampok ang iba't ibang produkto, proyekto at makabagong kaalaman sa agham at teknolohiya.

Ang nasabing selebrasyon ay taun-taong isinasagawa ng kagawaran bilang isang paraan ng pagbibigay kahalagahan ng agham at teknolohiya sa pag-unlad ng bansa, at maisapubliko ang mga teknolohiya at inobasyon na makakatulong para matugunan ang ilang mga suliranin sa lipunan.

Kabilang sa mga aktibidades sa apat na araw na selebrasyon ay ang pagpapakita ng mga makabagong produkto ng mga State Universities and Colleges gaya ng Pangasinan State University (PSU) at Philippine Science High School (PSHS). Magpapakita din ng mga teknolohiya ang mga DOST-Research and Development Institutes at councils gaya ng Forest Products Research and Development Institute (FPRDI), Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development (PCAARRD), Advanced Science and Technology Institute (ASTI), Metals Industry Research and Development Center (MIRDC), at iba pang mananaliksik na ahensya ng DOST.

Inanyayahan din ng DOST ang ilang benepisyaryo ng Small Enterprises Technology Upgrading Program (SETUP) mula sa apat na lalawigan ng rehiyon sa technology-bazaar para maibahagi ang kanilang mga produkto sa madla. Maliban sa mga ito, inaasahan din ang mga seminar at training, technology forum, press conference, libreng kalibrasyon ng timbangan sa mga palingke, libreng pagkuha ng Blood Pressure (BP) at health assessment sa pamamagitan ng teknolohiyang RxBox, science quiz bee, at iba pa.

Source: http://region1.dost.gov.ph/20-featured-articles/273-makabagong-teknolohiya-produkto-tampok-sa-alaminos

S & T Trivia

" In 1947, Executive Order No. 94 was issued converting the Bureau of Science into an Institute of Science and placed under the executive supervision of the President of the Philippines. "

Online Resources
© copyright 2012 www.science.ph. All rights reserved.

Login