News

Mga uri ng pagkain na hindi dapat iwasan na kainin

Tuesday, May 08, 2012 08:23 AM    Views : 3539by:Hilda Ong

MAY mga pagkain ba kayo na iniiwasang kainin dahil maaaring nakaiinis o nakasisira ng inyong vital statistics?
O kaya naman ay iniiwasan ninyo ang mga pagkain na ito dahil hindi kasya sa budget at sadyang iniiwasan dahil sa pagtitipid?
Well, think twice.
Dahil may mga pagkain na nakaiinis man ay may mabuti namang dulot sa ating kalusugan at nararapat sa pagpapanatili ng diet.

1.Beef (laman ng baka)
Ang sakit sa puso ay sakit na nakamamatay. Ang pagkontrol sa Cholesterol ay epektibong paraan upang bumaba ang panganib sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang pagkain ng karne ang itinuturong dahilan ng mga pagkakasakit sa puso ng maraming tao.
Ngunit ayon sa pag-aaral na nakita sa American Journal of Clinical Nutrition, ang pagkain ng lean beef (karneng laman ng baka), tulad ng: sirloin, ay heart-healthy diet at epektibong paraan upang bumaba ang cholesterol.
Sa pag-aaral na ito, dalawang heart-healthy diets, tulad ng DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) ay diet, na naglalaman ng 1 ounce ng laman ng baka bawat araw at ang modified DASH diet, na naglalaman ng upwards of 5.4 na onsa ng laman ng baka bawat araw ay ibinibigay ng magkakahiwalay sa mga kalahok. Lahat ng diets ay pare-parehong epektibo sa pagpapababa ng LDL Cholesterol (about a 10% reduction). "Ang kakaiba pa sa pag-aaral na ito ay kahit na lahat ng diets ay may mababa sa 7% na saturated fat, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang laman ng baka ay isinasama at natagpuang epektibo sa pagapapababa sa LDL ng cholesterol.

2.Roasted Nut
Ayon sa marami, ang roasting nuts ay nakababawas sa mga mineral at mga health benefits, kaya kailangan pa raw ibabad ito, upang mas madaling tunawin, at mailabas ang mga mineral na nasa kaloob-looban. Isang pag-aaral na ginawa ni Joseph Vinson Ph. D., nakakita siya ng maliit na pagkakaiba sa nutrisyon sa pagitan ng hilaw at roasted nuts. Kanyang natuklasan na may polyphenol (plant Anitioxidant) sa mga ito. H'wag ding kalilimutan na lahat halos ng roasted nuts ay maalat. Kung kakainin sila na palaging maalat, pilitin na sa tamang dami na 1 ounce a day lamang, na nakapagbibigay ng mas mababa sa 200 mg ng sodium.

3.Chocolate
Ang mga pagkain na may masarap na lasa kung minsan ay di-mabuti para sa atin. Kaya napakadaling sisihin ang mga pagkaing ito na nakapagbibigay nang di-magandang resulta sa ating katawan.
Subalit sa isang maikling pagbabalik-aral na pag-aaral (meta-analysis) na ginawa ng mga mananaliksik mula sa Harvard, ayon sa kanila ang mga kalahok na regular na kumukunsumo ng flavanol (plant Anitioxidant) rich cocoa ay natatanging nagkaroon ng pagbuti ng kanilang blood pressure, cholesterol levels at maayos na daloy ng dugo. Iminumungkahi na kumain ng 1 ounce ng tsokolate, bawat araw para sa mabuting kalusugan.
Tandaan ang cocoa sa tsokolate ang mainam na sangkap nito. Hindi, ang dagdag na Calories at saturated fat na matatagpuan sa maasukal na bahagi ng cocoa ang pinakalundo o pinakamainam nito ay mag-enjoy sa pagkain ng tsokolate sa tamang paraan, gawing katamtaman lamang.

4.Buong Itlog
Katulad ng karne ng baka, ang itlog ay nakapagpapababa rin ng kursunada sa tao upang ito ay maibigan, dahil nakahanay ang itlog sa mga pagkaing nakapagbibigay ng sakit sa puso. Subalit sa loob ng 40 taon, wala pang napatutunayan na ang itlog ay uri ng pagkain na nakapagbibigay ng sakit sa puso. Kahit na ang itlog ay mataas sa cholesterol.
Ang pagkakaiba ng itlog sa ibang uri ng pagkain na may cholesterol ay ang eggyolk nito, sapagkat, may malakas na antioxidant ito na nakatutulong upang protektahan ang LDL cholesterol na ma-oxidize at lalong maging mapanganib na mag-uugnay sa heart disease. Kung ito man ay totoo o hindi, karamihan ay sumasang-ayon, na sa buong itlog sa araw-araw na nagbibigay ng 185 mg ng cholesterol, ay tama lamang sa isang heart-healthy na panuntunan. Kung saan 300 mg ng cholesterol ang dapat na mayro'n tayo sa araw-araw.

5.Kape (Coffee)
Pangalawa sa alcohol, walang ibang inumin na pinagbibintangan na nakapagpapalala sa kalusugan tulad ng Cancer, sakit sa puso, reflux disease (chronic heartburn) at dehydration, kundi ang kape (coffee). Maraming dagdag na cream at asukal ay magpapalit sa inuming ito na animo'y liquid candy.
Noong 2005, ang kape ay natunton na pangunahing pinanggagalingan ng antioxidant sa American diet, nakita rin ang posibilidad na sa pag-inom ng kape, nababawasan ang panganib sa pagkakaroon ng Colon, prostate, breast at endominal cancers.
Ang iba namang pananaliksik ay humanga sa pagkaalam na nalalayo sa sakit na Alzheimers disease at senile dementia ang mga taong umiinom ng kape kumpara sa mga di-umiinom nito.
Ang may Chronic heartburn naman ay di-dapat uminom ng kape upang di-lumala ang sitwasyon. Tungkol naman sa dehydration, hanggang dalawang tasa lamang (16 ounce) ang na inumin.


Source:http://www.remate.ph/2012/05/mga-uri-ng-pagkain-na-hindi-dapat-iwasan-na-kainin/

S & T Trivia

" Flying in 1954 at the Manila International Airport, the airplane with an engine using alcohol was invented by Dr. Gregorio Zara (born on March 8, 1902). He also made the TV-telephone (videophone), a device that enables callers to view each other onscreen. "

Online Resources
© copyright 2012 www.science.ph. All rights reserved.

Login